Polityka prywatności sklepu "Bliźniacze Szczęście"

www.blizniaki.waw.pl

.

Drodzy Użytkownicy, nasi drodzy Klienci,

Szanujemy Waszą prywatność i chcemy, abyście w czasie zakupów w naszym Sklepie czuli się komfortowo. Stąd poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz o plikach "cookies", które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Prezentacja tych informacji wynika również z obowiązku RODO, a mianowicie obowiązującego od 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a jednocześnie uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

.

Administrator Danych Osobowych.

PHU Małgorzata Gnas, z siedzibą w Warszawie, 02-495, przy ul. Michała Spisaka 95A, NIP 525-150-77-23, reprezentowana przez Panią Małgorzatę Gnas.

.

Dane osobowe i prywatność.

Jeżeli zamierzacie założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zastaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. Wasze dane osobowe będą przez nas przetwarzane we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem oferowanych w nim usług.

.

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • realizacja Waszych zamówień
 • marketing bezpośredni oraz przesyłanie newslettera

.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • umowa sprzedaży lub działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z ustawą o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Wasza zgoda, wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • umowa o świadczenie usług, lub działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia, lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

.

Podanie danych:

jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy

.

Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości założenia Konta w Sklepie
 • brak możliwości skorzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymania informacji o promocjach, czy ofertach specjalnych Sklepu

.

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili. Do momentu cofnięcia przez Was zgody, przetwarzanie Waszych danych pozostaje zgodne z prawem.

.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieli ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Waszych danych;
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia, lub obrony ewentualnych roszczeń, związanych z umową zawartą przez Sklep z Klientem;
 • cofniecie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty Wasz sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora, lub gdy dane były przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego;

oraz w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

.

Bezpieczeństwo danych.

Przetwarzając Wasze dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne, zgodne z właściwymi przepisami prawa.

.

Wasze uprawnienia.

Przysługuje Wam prawo żądania:

 • dostępu do Waszych danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • ich usunięcia;
 • ograniczenia ich przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych z przyczyn związanych ze szczególną Waszą sytuacją - wobec przetwarzania danych dotyczących Was danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na prawnie uzasadnionych interesach Administratora.

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeżeli uznacie, że Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.

Ciasteczka.

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Waszych urządzeń (komputerów, tabletów, telefonów, etc.)
 • umożliwiają Wam m. in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Waszych urządzeń.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili możecie:

 • usunąć pliki cookies;
 • zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania informacji o Waszej sesji;
 • statystycznych
 • marketingowych;
 • udostępniania funkcji Sklepu.

.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Wasze dane. A oto lista najbardziej znaczących odbiorców Waszych danych:

 • dostawca oprogramowania dla Sklepu;
 • podmiot realizujący dostawę towarów;
 • dostawca płatności;
 • hostingodawca;
 • podmiot zapewniający system mailingowy;
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

.

Kontakt z administratorem.

Chcecie skorzystać ze swoich uprawnień, dotyczących danych osobowych, lub zapytać o coś w zakresie naszej Polityki Prywatności ?

Napiszcie na adres e-mail: sklep@blizniaki.waw.pl.